Centrum NGO Poznań

Regionalne Centrum NGO Poznań powstało w ramach  projektu „Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej” .

Dla kogo:
– organizacji pozarządowych w Wielkopolsce
– jednostek samorządu terytorialnego / administracji publicznej

Co oferujemy:
 miejsce do pracy, do wymiany doświadczeń i wiedzy
– warsztaty/coaching mający za cel usprawnienie komunikacji i lepsze wzajemne zrozumienie pomiędzy organizacjami  pozarządowymi a administracją publiczną.
– szeroki wachlarz usług doradczych. szeroki wachlarz usług doradczych.

Gdzie: Mickiewicza 5/3, Poznań, centrum

Regionalne Centrum NGO Poznań powstało  w wyniku współpracy Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu.

Dołącz do nas!