Praca i inne

Poszukujemy do współpracy w naszych obszarach:
 1.  wsparcie i rozwój organizacji pozarządowych (NGO) z Poznania/Wielkopolski
 2. projekty/programy dla młodzieży i studentów z Poznania/Wielkopolski

 

 • KOORDYNATOR/-KA PROJEKTU/PROGRAMU
 • ASYSTENT/KA KOORDYNATORA PROJEKTU/PROGRAMU
 • SPECJALISTA DS. SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, inne ) oraz pisanie artykułów
 • SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ i EWALUACJI
 • FUNDRAISER- Fundacja Peritia  ( w tym Centrum NGO Poznań, WPiK.pl, inne)

 

REKRUTACJA DO 30 września 2014!

Więcej poniżej!

 

———————————————————————————————————————————————————————–

Stanowisko: KOORDYNATOR/-KA PROJEKTU/PROGRAMU

Lubisz wyzwania, nowości i jak się wiele dzieje?

To czekamy na Ciebie!

Obowiązki:

 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej
 • kompleksowa organizacja wydarzeń oraz spotkań,  i nadzór nad pracą podwykonawców/podmiotów zewnętrznych
 • obsługa administracyjna i logistyczna
 • ścisła współpraca z Zarządem Fundacji
 • prowadzenie serwisów społecznościowych oraz nadzór nad komunikacją i promocją we współpracy ze Specjalistą ds.SocialMedia
 • promocja projektu, rekrutacja uczestników do projektu we współpracy z Asystentem/ką Koordynatora
 • nadzór nad ewaluacją projektu we współpracy ze Specjalistą ds. rozliczeń i ewaluacji

Wymagania:

 • doświadczenie w pracach wymagających wysokich zdolności organizacyjnych
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych i obsługi mediów społecznościowych
 • bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność
 • bardzo dobra/dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (mile widziany drugi język w stopniu co najmniej dobrym – język niemiecki)
 • dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność dostrzegania problemów i proponowania własnych rozwiązań

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia w wymiarze ok.60 godzin (lub 80 godzin) miesięcznie z możliwą opcją przedłużenia do 160h
 • możliwość dalszej współpracy w miarę możliwości i potrzeb Fundacji
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ciekawe doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych (fundacji , stowarzyszeń)
 • możliwość poszerzenia wiedzy na temat działania fundacji
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Dokument (list motywacyjny wraz z CV według Formularz_CV+LM_rekrutacja 09_2014) PODPISANY i ZESKANOWANY (tylko pdf) prześlij na adres: rekrutacja@fundacjaperitia.pl z dopiskiem w tytule maila ‘Koordynator/ka ds. projektu/programu”.

REKRUTACJA DO 30 września 2014!

WAŻNE: rozpatrujemy wyłącznie dokumenty od osób, które prześlą oferty wg wzoru. Innych nie otwieramy!

Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883″.

———————————————————————————————————————————————————————–

 

ASYSTENT/KA KOORDYNATORA PROJEKTU/PROGRAMU

Lubisz wyzwania, nowości i jak się wiele dzieje?

To czekamy na Ciebie!

Obowiązki:

 • promocja projektu, rekrutacja uczestników do projektu
 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej
 • kompleksowa organizacja konferencji i nadzór nad pracą podwykonawców/prelegentów
 • obsługa administracyjna i logistyczna
 • ścisła współpraca z Koordynatorem projektu
 • prowadzenie serwisów społecznościowych oraz nadzór nad komunikacją i promocją

Wymagania:

 • doświadczenie w pracach wymagających wysokich zdolności organizacyjnych
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych i obsługi mediów społecznościowych
 • bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (mile widziany drugi język w stopniu co najmniej dobrym – język niemiecki)
 • dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność dostrzegania problemów i proponowania własnych rozwiązań

Oferujemy:

 • zatrudnienie na  oparciu o umowę zlecenia w wymiarze ok.60 godzin (lub 80 godzin) miesięcznie z możliwą opcją przedłuenia do 160h
 • możliwość dalszej współpracy w miarę możliwości i potrzeb Fundacji
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ciekawe doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych (fundacji , stowarzyszeń)
 • możliwość poszerzenia wiedzy na temat działania fundacji
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Dokument (list motywacyjny wraz z CV według Formularz_CV+LM_rekrutacja 09_2014) PODPISANY i ZESKANOWANY (tylko pdf) prześlij na adres: rekrutacja@fundacjaperitia.pl z dopiskiem w tytule maila  ‘Asystent/asystentka ds. projektu”.

REKRUTACJA DO 30 września 2014! 

WAŻNE: rozpatrujemy wyłącznie dokumenty od osób, które prześlą oferty wg wzoru. Innych nie otwieramy!

Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883″.

———————————————————————————————————————————————————————–

SPECJALISTA DS. SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, inne ) oraz pisanie artykułów

Lubisz wyzwania, nowości i jak się wiele dzieje?

To czekamy na Ciebie!

Zakres obowiązków:

 • Aktywność na portalach społecznościowych i promowanie projektu/programu
 • Aktualizacja fanpage’a, publikowanie postów, umieszczanie filmów, administracja strony;
 • Odpowiadanie na pytania użytkowników, tworzenie dyskusji, przeprowadzanie ankiet preferencji na stronach internetowych;
 • Budowanie relacji z odbiorcami /uczestnikami
 • Kontakt z blogerami, dziennikarzami, udostępnianie im informacji na temat projektu/programu
 • Mierzenie i analiza rozwoju świadomości użytkowników na temat działań Fundacji
 • Monitorowanie informacji w sieci na temat działań Fundacji (projektu/programu)
 • Tworzenie autorskich wpisów, artykułów

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane w okresie 1-2 lata
 • Wyższe wykształcenie lub w trakcie studiów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub dobrym
 • Umiejętność promowania wydarzeń, projektu w Social Media (Facebook, Twitter, etc.); prowadzenie FanPage
 • Mile widziane doświadczenie we współpracy z Agencjami Marketingowymi;
 • Mile widziane: znajomość programu PhotoShop, doświadczenie w administracji strony internetowej,
 • Samodzielność w działaniu, efektywność.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło w wymiarze ok.60 godzin (lub 80 godzin)
 • możliwość dalszej współpracy w miarę możliwości i potrzeb Fundacji
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ciekawe doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych (fundacji , stowarzyszeń)
 • możliwość poszerzenia wiedzy na temat działania fundacji
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Dokument (list motywacyjny wraz z CV według Formularz_CV+LM_rekrutacja 09_2014) PODPISANY i ZESKANOWANY (tylko pdf) prześlij na adres: rekrutacja@fundacjaperitia.pl z dopiskiem w tytule maila  ‘Specjalista ds.SocialMedia”.

REKRUTACJA DO 30 września 2014!

WAŻNE: rozpatrujemy wyłącznie dokumenty od osób, które prześlą oferty wg wzoru. Innych nie otwieramy!

Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883″.

———————————————————————————————————————————————————————–

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ i EWALUACJI

Lubisz wyzwania, nowości i jak się wiele dzieje?

To czekamy na Ciebie!

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie planu oraz metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu,
 • prowadzenie ciągłego monitoringu i ewaluacji projektu,
 • przygotowywanie comiesięcznych raportów przedstawiających stan realizacji projektu i stopień osiągnięcia rezultatów i celów,
 • monitorowanie zgodności realizowanych działań z zawartą umową o dofinansowanie oraz opisem działań, harmonogramem, budżetem projektu,
 • pomoc w opracowaniu koncepcji promocji projektów,
 • prowadzenie bazy osób, uczestników itd.
 • przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji praktyk,
 • przedkładanie Koordynatorowi projektu rekomendacji usprawnień realizacji projektu,
 • przygotowywanie raportów z wdrażania programu,
 • wykonywanie innych zadań związanych z realizacją projektu, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1-2 letnie doświadczenie zawodowe zw. z różnymi projektami
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 • dobra lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra obsługa komputera i Internetu
 • samodzielność w działaniu, efektywność, dokładność i skrupulatność

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia w wymiarze ok.60 godzin (lub 80 godzin)
 • możliwość dalszej współpracy w miarę możliwości i potrzeb Fundacji
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ciekawe doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych (fundacji , stowarzyszeń)
 • możliwość poszerzenia wiedzy na temat działania fundacji
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Dokument (list motywacyjny wraz z CV według Formularz_CV+LM_rekrutacja 09_2014) PODPISANY i ZESKANOWANY (tylko pdf) prześlij na adres: rekrutacja@fundacjaperitia.pl z dopiskiem w tytule maila  ‘Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji”.

REKRUTACJA DO 30 września 2014!

WAŻNE: rozpatrujemy wyłącznie dokumenty od osób, które prześlą oferty wg wzoru. Innych nie otwieramy!

Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883″.

———————————————————————————————————————————————————————–

FUNDRAISER- Fundacja Peritia  ( w tym Centrum NGO Poznań, WPiK.pl, inne)

Poznań/Wielkopolska/Cała Polska

 

Lubisz wyzwania i radość z rezultatów? Ta praca jest dla Ciebie!

Zadaniem osoby zajmującej stanowisko Koordynatora ds. Fundraisingu/Fundraisera jest reprezentowanie Fundacji PERITIA    w relacjach zewnętrznych, dbałość o dobre imię i rozwój organizacji poprzez budowanie wizerunku Fundacji, trwałych i dobrych relacji oraz pozyskiwanie funduszy. Stanowisko podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Fundacji.

 

Obowiązki:

 • pozyskiwanie partnerów biznesowych i indywidualnych w celu realizacji celów statutowych i projektów Fundacji
 • nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z partnerami biznesowymi, sponsorami, donatorami
 • tworzenie ofert sponsorskich oraz prezentowanie ich potencjalnym sponsorom
 • monitorowanie relacji z darczyńcami i sponsorami
 • nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (m.in. UE, programy regionalne)
 • udział i organizacja działań promocyjnych, eventów
 • obsługa korespondencji e-mailowej i pocztowej w zakresie fundraisingu

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 • doświadczenia w kreowaniu wizerunku organizacji i budowaniu długoterminowych relacji z darczyńcami i sponsorami (mile widziane kursy z zakresu pozyskiwania funduszy)
 • wysokiej kultury
 • ambitnego podejścia, energii, motywacji w dążeniu do wyznaczonych celów
 • zdolności negocjacyjnych i autoprezentacyjnych
 • odporności na stres, wytrwałości
 • znajomości języka angielskiego (bardzo dobra lub dobra w mowie i piśmie)
 • wyższego wykształcenia najchętniej po jednym z kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej, prawo, administracja, zarządzanie lub innego, który upewni nas, że jesteś dla nas właściwą osobą
 • mile widziane prawo jazdy kat. B, możliwością wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych

 

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko i elastyczne podejście
 • stałą współpracę  (umowa o dzieło, kontrakt menedżerski – do uzgodnienia)
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i osiągnięć
 • możliwość rozwoju zawodowego i poznania ciekawych ludzi

 

Czekamy na Twój list, który przedstawi nam Ciebie jako osobę kreatywną, energiczną oraz z inicjatywą!

Zaprezentuj nam swoje osiągnięcia i pokaż co możesz wnieść do Fundacji!

W swoim liście motywacyjnym przedstaw pomysły rozwoju Fundacji i propozycje realizacji obowiązków. Opisz swoje doświadczenia i dodatkowe zainteresowania.

List motywacyjny- autorski (maks. 2 strony A4) wraz z CV (maks.2 strony A4) prześlij na adres:  rekrutacja@fundacjaperitia.pl  z dopiskiem w tytule maila ‘FUNDRAISER” 

REKRUTACJA DO 30 września 2014!

Po otrzymaniu listu skontaktujemy się  z wybranymi kandydatami w celu ustalenia spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883”.

 

 

 

Dołącz do nas!