11-12.04.2019- XIV spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café, Bielsko-Biała

Zgłoszenie tylko online przedłużone do 31.03.2019

 

 

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego m.in.:

 Dowiesz się, jak sfinansować projekt kulturalny/artystyczny o wymiarze europejskim oraz poznasz/przypomnisz sobie koncepcję ‘współtworzenia’ i jej możliwe zastosowania w działalności organizacji, na rzecz której działasz (Projekt: BRIDGING. „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”)

 Poznasz międzynarodowe dobre praktyki w zakresie realizowania projektów kulturalnych/artystycznych w małych miejscowościach (Projekt: LEVER „Kultura jako wsparcie wolontariackich działań kulturalnych i artystycznych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integrowania społeczności lokalnych”)

 Dowiesz się więcej o nowym instrumencie finansowym dla NGO dot. praw wartości europejskich (Rights and Value program)

 Uzyskasz informacje co dzieje się na bieżąco w UE w kwestiach NGO – update europejski (w tym bieżące fundusze i finansowanie europejskie)

 Dowiesz się więcej o doświadczeniach organizacji pozarządowych z woj. śląskiego

 Dowiesz się co robią inni członkowie Europa Cafe w ramach ‘małych tematów’

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

Więcej!

Event Location

 Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Opatrzności Bożej 18
 Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Dołącz do nas!