O Fundacji

1.logotyp_podstawowy_przezroczyste_tlo_interneta[1]  Naszą pasją jest dzielenie się wiedzą i tą pasją zarażamy innych!!
Przekazując wiedzę zmieniamy sposób myślenia, a dzięki temu świat się zmienia 🙂

Nasze motto: Żyj świadomie, ucz się i działaj!

 

Fundacja powstała z pasji do dzielenia się wiedzą, kształcenia, doskonalenia oraz pragnienia rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce.

Jest też wypełnieniem luki powstałej poprzez niedopasowanie edukacji tradycyjnej do potrzeb zmieniającego się dynamicznie otoczenia i tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie.

 

Celem podstawowym Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz koncepcji uczenia się przez całe życie (life long learning) poprzez:

1. kształcenie uzupełniające dla dzieci i młodzież i kształcenie ustawiczne dorosłych sprzyjające budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy

2. prowadzenie działalności szkoleniowej dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pełnej aktywności społecznej i rozwoju osobistego

3. działanie na rzecz spójności społecznej

 

Fundacja jest organizacją non profit.

Od listopada  2014 jesteśmy organizacją posiadajacą status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Dołącz do nas!