Coaching

Co to jest coaching?  Czym jest coaching? Kim jest coach? 
1[1]
W coachingu chodzi o pomaganie ludziom w zdobyciu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić. International Coach Federation

-Proces wydobywania pełnego potencjału osoby i/lub organizacji

-Coach pomaga Klientowi w znalezieniu własnych rozwiązań problemów, czy dylematów, umożliwiając rozwój pożądanych kompetencji, dostęp do nowych obszarów wiedzy i wzrost samoświadomości.

-Klient zdobywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości oraz potrafi lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

-Sesje coachingowe są zaplanowane w logicznej i długoterminowej perspektywie, tak, aby pozytywne zmiany zachowań i postaw Klienta zostały utrwalone.

-Jedna z najbardziej efektywnych form/metod wspierających rozwój jednostki.

 

brain-wave[1] Każdy mistrz miał swojego Coacha, Jay Condrad Levinson„The Amazing Growth of Coaching”

Korzyści z Coachingu dla MNIE:

– Lepsza komunikacja, która  aktywizuje do działania, dzielenia się opiniami, poglądami, a tym samym przyczynia się do zwiększenia kreatywności myślenia i poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań
– Inspiruje do dalszego rozwoju własnego, wpływając na podniesienie efektywności działania
– Inspiruje do wyznaczania ambitnych celów oraz rozwija umiejętności interpersonalne

 

Bambo[1]   Każdy Klient ma wszystkie zasoby, których potrzebuje, aby osiągnąć sukces, ale może nie być tego świadomy.Milton Erickson

Korzyści z Coachingu dla ORGANIZACJI:

-Skuteczna realizacja planów/ działań ukierunkowana na osiąganie wyznaczonych celów
-Silna i twórcza kadra menedżerska
-Wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy
-Wzmocnienie siły organizacyjnej firmy poprzez jednostkowy rozwój pojedynczych pracowników oraz doskonalenie działania całych zespołów pracowniczych
-Zwiększenie zadowolenia i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, wynikające z dopasowania charakteru obowiązków do naturalnego potencjału poszczególnych osób
-Doskonalenie umiejętności komunikowania się między pracownikami, wpływającej na polepszenie się jakości relacji między pracownikami oraz poprawy kultury organizacyjnej
-Promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju i zachęcania do ciągłego doskonalenia się innych osób oraz wytworzenie postaw proaktywnych

 

Zapisz się!

Email: biuro@fundacjaperitia.pl

Wspólnie z Tobą ustalimy kroki działań:  czy będzie to coaching kariery, coaching menadżera, coaching osoby zarządzającej. I razem ustalimy warunki współpracy.

Wszystko dzieje się z Tobą, Ty jesteś odpowiedzialny za swój sukces!

Dołącz do nas!