19.09.2019- Akademia Technologii, Digitalizacji, Sztucznej Inteligencji i Humanizmu – Społeczeństwo 5.0 i Globalizacja/Przemysł 4.0/ Academy of Technology, Digitalisation, AI and Humanism – Society 5.0 and Industry 4.0

0 0
days
0 0
hours
0 0
minutes
0 0
seconds
Cost : Free

Termin: 19.09.2019, g.09.30-16.30
Miejsce: Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii CBiRNT, Września/Grzymysławice
Uczestnicy: młodzież liceum/szkoła podstawowa, przedsiębiorcy, NGO, inni (ok.130 osób)

Zgłoszenia: tylko online przedłużamy do 12.09.2019, potwierdzenie uczestnictwa mailowo do 13.09.2019.

 

 

AGENDA RAMOWA:

09.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.30 Powitanie uczestników przez Organizatorów
10.30 – 12.00 Społeczeństwo 5.0; I-szy wspólny panel i dyskusja z moderatorem
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 Globalizacja/Przemysł 4.0; II-gi wspólny panel i dyskusja z moderatorem
14.00 – 15.00 Przerwa kawowa/poczęstunek
15.00 – 16.30 Tematy praktyczne w grupach oraz zwiedzanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii CBiRNT, Września/ Grzymysławice

 

 

OBSZARY: SPOŁECZEŃSTWO 5.0 i  GLOBALIZACJA/PRZEMYSŁ 4.0
w tym min.:
– Co to jest Społeczeństwo 5.0?
– Jak zmienia się podejście do nauczania, „przemysł wiedzy” (knowledge industry), edukacja i na ile edukacja własna (self-education) stanie się ‚nową normą’?
– Jak rolę odgrywa dziś i odegra w przyszłości Sztuczna Inteligencja (SI, ang. Artificial Intelligence, AI), Uczenie się maszyn (ang.Machine Learning), Głębokie Uczenie (ang.Deep Learning), Internet Rzeczy (ang.Internet of Things), Big Data?
– Jak dalece możliwy jest dzisiaj postęp i gdzie jest miejsce na humanizm?
– Co oznacza  Przemysł 4.0?

 

 

PRELEGENCI:


Maciej Gajek
Newsweek, Warszawa
  maciej.gajek@newsweek.pl

 


Magdalena Paciorek
WordPress developer,Webinar Host, Poznań

  paciorek.magdalena@gmail.com

 


Piotr Koźniewski
3R Studio, Poznań
gogle VR
pkozniewski@3rstudio.com 

 


Łukasz Wojtczak
Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ,
Warszawa

lwojtczak@piap.pl

Joanna Kulik
Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ,
Warszawa

jkulik@piap.pl

 


Piotr Duszyński
Stowarzyszenie Freelab, Września
p.duszynski@mistone.pl

 


Tomasz Mackiewcz
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych
Technologii CBiRNT, Września/Grzymysławice

 tomasz.mackiewicz@cbirnt.wrzesnia.powiat.pl

 

 

MODERATOR:


Monika Łagodzińska
Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Poznań
 
monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

 

 


DO POCZYTANIA- ’21 KSIĄŻEK na 21 wiek’:

w toku

 

 

KONTAKTY/ ORGANIZACJA:


Tomasz Mackiewcz
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii CBiRNT, Września/Grzymysławice

 tomasz.mackiewicz@cbirnt.wrzesnia.powiat.pl


Monika Łagodzińska
Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Poznań
 
monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

 

 

Leave your thought

Event Location

 CBiRNT, Września/Grzymysławice
 ​Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA i Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii CBiRNT, Września/Grzymysławice

Dołącz do nas!