ZAPYTANIE OFERTOWE- 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych)

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu.

Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA

województwo: wielkopolskie
Miasto Poznań

zaprasza do złożenia oferty, która jest:

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie do: Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych)

Formularz: Zap.ofertowe 7.2.2 _02.12.2017_pdf,

Leave your thought